Hvilke støjmålinger kan du få?

I dag bliver der i stigende grad undersøgt, hvilke negative konsekvenser støj giver i vores hverdag, samt hvordan vores trivsel og velbefindende bliver påvirket af støj. Helt generelt peger flere undersøgelser på, at en langvarig støjbelastning kan påvirke vores hjerte og kredsløb, hvilket resulterer i en forkortet levetid. Derudover kan meget støj også resultere i hovedpine, stress og dårlig søvn, hvilket i sidste ende både påvirker dit privat- og arbejdsliv. Derfor kan det være meget attraktivt at få foretaget en støjmåling som privat.

Ifølge undersøgelser er det blevet estimeret, at generne fra støj medfører et økonomisk tab på 9 milliarder årligt, hvilket også har sat fokus støj i fokus hos myndighederne, hvorfor der er blevet indført støjgrænser, der netop har til formål at sikre, at størstedelen af befolkningen ikke generes i væsentlig grad.

Hvilke støjmålinger kan foretages?

En række scenarier for måling af støj for virksomheder kan gøre sig gældende, hvilke vil fremgå af det nedenstående:

  • Du har fået foretaget en støjmåling i din virksomhed, som du vil have undersøgt nærmere.
  • Kommunen, Arbejdstilsynet eller myndighederne stiller krav til, at det skal støjniveauet skal måles og undersøges.
  • Måling af støj på arbejdspladsen for at optimere dit arbejdsmiljø.
  • Måling af støj fra byggepladser for at sikre, at støjniveauet ikke overgår myndighedernes regler for støj relateret til bebyggelse.
  • Måling af vindmøller – må der opstilles nye vindmøller på arealet?

Oplever du støj fra restauranter, byggepladser eller ventilationsanlæg?

Af det nedenstående fremgår årsager til støj, som du kan henvende dig til kommunen for at få undersøgt:

  • Støjende arbejde fra byggepladser uden for tilladt arbejdstid
  • Støj fra barer, restauranter og lignende
  • Støj fra udendørs musikarrangementer

Hvis du oplever støjgener fra nogle af ovenstående steder, skal du blot kontakte din kommune og høre, hvordan de kan hjælpe dig i tilfælde af, at der bliver overskredet nogle regler.

Jette Ida Frederiksen

Relaterede indlæg

Spar penge på varmeenergien

Hvad koster en kloakmester i timen?

Hvad er modulbyggeri?

Ny elevator? Her er hvad du skal vide