Hvordan foregår slamsugning?

Der kan være mange grunde til, at din kloak trænger til en rensning som f.eks., at toilettet eller afløbet er stoppet. Hvis dette er tilfældet, kan det enten være relevant med en slamsugning eller en kloakspuling.

Hvad er slamsugning?

Forskellen mellem disse begreber ligger i, at slamsugningen har til formål at opsuge slammet, der har ophobet sig i kloakken. Dette ses ofte i villakvarterer, hvilket hænger sammen med, at når flere rørsystemer mødes, er der større risiko for, at kloakken stopper.

Hvis dette sker, skal du kontakte en kloakmester, der kan afhjælpe problemet med sin slamsugervogn ude på vejen.

Hvad er kloakspuling?

Kloakspuling bruges, når det mindre skidt skal fjernes på aflejringer på kloakrørene, eller hvis der er forstoppelser, som slamsugeren ikke tager. Det kan derfor være fordelagtigt at kombinere de to rensemetoder, da man ved slamsugningen på kloakledning, sivebrønde pumpebrønde kan få de store mængder affald, skidt, blade osv., og hvor kloakspulingen efterfølgende kan fjerne aflejringerne og forstoppelserne.

Slamsugning i Viborg

Hvis du har problemer med dit afløb eller din slamsugning i Viborg, skal du blot have kontakt til en kloakmester, der har det rette udstyr i forbindelse med enten at kunne foretage en slamsugning eller kloakspuling.

Jette Ida Frederiksen

Relaterede indlæg

Hvilke støjmålinger kan du få?

Spar penge på varmeenergien

Hvad koster en kloakmester i timen?

Hvad er modulbyggeri?